Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen rondom La Vuelta Holanda.

Geld

Wat is de stand van zaken van de begroting?

Er werd oorspronkelijk gewerkt met een begroting van € 14,3 miljoen. Direct nadat bekend werd dat La Vuelta in 2020 niet in Utrecht en Brabant van start kon gaan, is de projectorganisatie afgeschaald, om kosten te besparen. Doordat de projectperiode langer wordt, zijn extra organisatiekosten nodig. Veel van de andere voorbereidingen renderen alsnog; daarvoor hoeven nauwelijks extra investeringen gedaan te worden. In totaal hebben we rekening gehouden met € 1,5 miljoen meerkosten, zodat we nu in totaal werken met een begroting van € 15,8 miljoen.

Wat is de extra investering van de publieke partners?

De publieke partners investeren in totaal € 750.000 extra in het evenement. De gemeente en provincie Utrecht beiden € 250.000, de Brabantse partners eveneens (gezamenlijk) € 250.000. Dat is conform de verhoudingen van de oorspronkelijke investering in het evenement.

Wat is de fee?

De fee aan Unipublic – La Vuelta is in totaal (net als in 2020) € 3,25 miljoen.

Corona

Wat is de impact van Corona op het evenement?

We gaan de komende maanden benutten om het evenement vorm te geven. Hierin vormen veiligheid en publieke gezondheid uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Prioriteit is dat het evenement veilig (op alle aspecten) wordt georganiseerd: voor renners, bezoekers en medewerkers.

Is er al contact gelegd met het RIVM of andere pandemie-deskundigen om betrokken te worden bij de voorbereidingen van het evenement?

Nee, we gaan de komende maanden benutten om het evenement vorm te geven. Hierin vormen veiligheid en publieke gezondheid uiteraard een belangrijk aandachtspunt. Prioriteit is dat het evenement veilig (op alle aspecten) wordt georganiseerd: voor renners, bezoekers en medewerkers.

Evenement

Komt er een activatieprogramma?

Ja, we willen dat La Vuelta in Utrecht en Brabant een feest van en voor iedereen is. Een evenement waarin zoveel mogelijk mensen participeren. Een groot deel van de organisatoren uit het activatieprogramma in 2020 heeft in de zomer van 2020 aangegeven graag ook in 2022 te willen meedoen. We gaan de komende maanden benutten om dit verder te inventariseren en om de opstart van het evenement vorm te geven. We hopen dat er in 2022 weer veel meer mogelijk is, dan dat nu het geval is. Uiteraard zullen wij ons altijd aan de maatregelen houden en staat de veiligheid van organisatoren, bezoekers en vrijwilligers voorop.

Is er een verandering in partners?

Het is goed om te zien dat verreweg de meeste partners, ondanks de ingewikkelde periode die we nu met zijn alleen doormaken, zich opnieuw willen committeren aan dit evenement. De afgelopen periode hebben we gesprekken met veel partners gevoerd over dat commitment. Ook zijn we met een aantal nieuwe partners in gesprek.

Wat wordt de datum?

Dat is nog niet de bekend. De wielerkalender van 2022 wordt door de UCI vastgesteld. Meestal gebeurt dat rond september. De start zal in ieder geval weer in augustus zijn, maar de exacte data worden na de zomer bekend gemaakt.

Blijven het parcours en de start en finish locaties hetzelfde?

Ja. Nagenoeg alle voorbereidingen op het parcours waren voor maart 2020 al afgerond. Het verkeers- en mobiliteitsplan was opgesteld en de gesprekken met de parcoursgemeenten zaten in de afrondende fase. Al die investeringen kunnen renderen door het parcours hetzelfde te houden. Bovendien is in 2018 en 2019 gedetailleerd naar alle mogelijkheden gekeken (ook met betrekking tot veiligheid, mobiliteit, kosten en lengte van het parcours). Vanuit die perspectieven zijn de bestaande parcoursen tot stand gekomen.

De komende periode zullen de overleggen met de parcoursgemeenten en de andere betrokken partijen weer opgestart worden.

Projectdirecteur

Waarom komt er een nieuwe projectdirecteur?

Na het niet doorgaan van de start van La Vuelta in Nederland in 2020 vanwege de COVID-pandemie heeft Martijn van Hulsteijn aangegeven voor een eventuele start in een ander jaar niet meer beschikbaar te zijn. Toen duidelijker werd tijdens het haalbaarheidsonderzoek dat de start van de Spaande Wielerronde alsnog naar Nederland kon komen, is parallel de werving gestart voor een nieuwe projectdirecteur. En deze is gevonden, Simone heeft veel ervaring in de evenementensector en in het bijzonder met wielrennen tijdens de Giro in Gelderland.

Burgmeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Van Zanen (Den Haag) maken zich sterk om de start van de Tour de France in 2024 of 2025 naar hun steden te halen. Simone Richardson is de partner van burgemeester Van Zanen. Rijdt e.e.a. niet in elkaars wielen?

Bij de selectieprocedure voor een nieuwe projectdirecteur La Vuelta Holanda is gekozen voor de kandidaat met het meest passende profiel en ervaring. Uiteraard is bekend dat Simone Richardson de partner is van Dhr Van Zanen. Wij gaan er vanuit dat geen belemmering vormt in het optimaal uitvoeren van deze functie en vertrouwen erop dat gezien haar expertise, ervaringen zij de beste kandidaat is om van La Vuelta Holanda een succes te maken.

Simone Richardson staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer heeft dit consequenties voor het invullen voor deze functie?

Wij gaan er vanuit dat Simone vanaf 1 juli deze functie met ziel en zaligheid gaat invullen en vertrouwen erop gezamenlijk aan een mooie Spaanse wielerzomer te werken.

Founding partners van La Vuelta Holanda

Blijf op de hoogte!