Cartesius Utrecht Vogelvlucht Schets

Cartesius

Cartesius: een vooruitstrevende gezonde stadswijk in Utrecht.

In en rondom Cartesius kunnen mensen op harmonieuze wijze leven met elkaar, de stad en de natuur. Cartesius, geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om op te laden. Met het monumentale gebouw, bekend als het CAB, als tweede huiskamer en stralend middelpunt van de wijk. Er komt veel ruimte voor groen en er wordt volop ingezet op deelmobiliteit, wandelen en fietsen. We vertalen het Cartesius gedachtengoed naar het gebied doormiddel van 4 software en 4 hardware. De software pijlers; Community, Zingeving & Ontspanning, Gezonde Voeding, en Bewegen richting zich op vertaling naar gedrag en mindset. De hardware pijlers; Mobiliteit, Milieu, Circulariteit, en Natuur & Biodiversiteit gaan over hoe we zorgen dat de fysieke doorvertaling in het gebied bepaalde waarden uitdraagt.

Cartesius: programma en voorzieningen

De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit verschillende fases. Fase 2-6, met 2530 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP. Samen met de eerste fase van 322 woningen (Keystone Vastgoed) wordt een stadswijk ontwikkeld met in totaal 2852 woningen, twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt met biologische producten, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen. De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers en slimme mobiliteitsoplossingen.

In Cartesius komt een gedifferentieerd en inclusief woonmilieu en een ruimtelijke omgeving waar ontmoeten en natuurlijk bewegen centraal staat met een geheel eigen identiteit en hoge ambities. Minimaal 30% van de wijk wordt groen ingericht om van te genieten maar ook om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit van het gebied te bevorderen.

Naast de grote focus op stimuleren van een community en onderlinge verbinding wordt ook in de gebiedsontwikkeling focus gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan woningen in Nederland. Daarom wordt als eerste gestart met de realisatie van woningen in het sociale segment (In samenwerking met woningcorporatie Portaal en Stichting De Tussenvoorziening) en een mix van woningen. In het plan is ook ruimte gemaakt voor veel variëteit en een groot aantal bijzondere doelgroepen waardoor er een inclusieve samenleving ontstaat. Ook is erop gelet dat de stadswijk straks een goede mix aan verschillende woningtypen kent waardoor iedereen in elke levensfase een geschikte woning kan vinden en binnen de wijk een wooncarrière kan maken.


Cartesius Duurzaamheid: Bouwen voor toekomst

Met Cartesius zetten we ons in om constant de nieuwe norm op het gebied van duurzaamheid te bepalen. Dit doen we niet alleen door boven de gestelde eisen te presteren in de realisatie van onze gebouwen, maar ook door de toekomstige bewoners bewust te maken van hun impact en te faciliteren in het verkleinen van hun eigen ‘’footprint’’. Dit doen we niet alleen, om een gedragsverandering en bewustwording te ondersteunen werken we samen met partners die onze ambities delen.

Om een internationaal voorbeeld van een duurzame stadswijk te worden, en de waarden van het Blue Zone gedachtengoed na te streven, gaan we de toekomstige bewoners ook optimaal in stelling brengen om het gedachtengoed in hun dagelijks leven toe te passen en uit te dragen. Zo werken we al samen met partijen die van deelmobiliteit en circulaire keukens de norm gaan maken in Cartesius. Hiervoor zijn we ook constant op zoek naar partners die met eenzelfde enthousiasme onze waarden dragen, en met hun expertise kunnen versterken.

www.cartesius-utrecht.nl

Founding partners van La Vuelta Holanda

Blijf op de hoogte!